Chirurgická liečba nešpecifických črevných
zápalových ochorení na Slovensku za rok 2015
Všetky MESTÁ
Chirurgické oddelenie Partizánske
Počet zákrokov za r. 2015 0
Výkonov spolu 0 Laparotómia 0 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Chirurgická klinika FN Nitra
Počet zákrokov za r. 2015 57
Výkonov spolu 57 Laparotómia 16 Laparoskopia 1 Proktochirurgia 40
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UN Martin
Počet zákrokov za r. 2015 53
Výkonov spolu 53 Laparotómia 11 Laparoskopia 23 Proktochirurgia 19
II. Chirurgická klinika SZU FNsP FDR Banská Bystrica
Počet zákrokov za r. 2015 26
Výkonov spolu 26 Laparotómia 11 Laparoskopia 13 Proktochirurgia 2
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec
Počet zákrokov za r. 2015 5
Výkonov spolu 5 Laparotómia 3 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 2
Chirurgická klinika LF UPJŠ Nemocnica Košice-Šaca
Počet zákrokov za r. 2015 59
Výkonov spolu 59 Laparotómia 25 Laparoskopia 25 Proktochirurgia 9
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Počet zákrokov za r. 2015 23
Výkonov spolu 23 Laparotómia 5 Laparoskopia 3 Proktochirurgia 15
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Bardejov
Počet zákrokov za r. 2015 14
Výkonov spolu 14 Laparotómia 4 Laparoskopia 4 Proktochirurgia 6
Chirurgické oddelenie LNSP Liptovský Mikuláš
Počet zákrokov za r. 2015 1
Výkonov spolu 1 Laparotómia 1 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Chirurgická klinika FN Trnava
Počet zákrokov za r. 2015 23
Výkonov spolu 23 Laparotómia 7 Laparoskopia 3 Proktochirurgia 13
Chirurgická klinika FNsP Prešov
Počet zákrokov za r. 2015 18
Výkonov spolu 18 Laparotómia 16 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 2
Chirurgické oddelenie FNsP Skalica
Počet zákrokov za r. 2015 10
Výkonov spolu 10 Laparotómia 5 Laparoskopia 5 Proktochirurgia 0
Chirurgické oddelenie NsP Dunajská Streda
Počet zákrokov za r. 2015 18
Výkonov spolu 18 Laparotómia 14 Laparoskopia 4 Proktochirurgia 0
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie Vranovská nemocnica
Počet zákrokov za r. 2015 13
Výkonov spolu 13 Laparotómia 13 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník
Počet zákrokov za r. 2015 0
Výkonov spolu 0 Laparotómia 0 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU
Počet zákrokov za r. 2015 40
Výkonov spolu 40 Laparotómia 28 Laparoskopia 4 Proktochirurgia 8
II. Chirurgická klinika LF UK a UNB
Počet zákrokov za r. 2015 46
Výkonov spolu 46 Laparotómia 34 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 12
IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB
Počet zákrokov za r. 2015 20
Výkonov spolu 20 Laparotómia 18 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 2
Chirurgické oddelenie Nemocnica sv. Michala
Počet zákrokov za r. 2015 38
Výkonov spolu 38 Laparotómia 5 Laparoskopia 23 Proktochirurgia 10
Počet zákrokov za r.2015 0
Počet zákrokov za r.2015 57
Počet zákrokov za r.2015 77
Počet zákrokov za r.2015 31
Počet zákrokov za r.2015 59
Počet zákrokov za r.2015 45
Počet zákrokov za r.2015 51
Počet zákrokov za r.2015 144

Chirurgické oddelenie Partizánske

Nová nemocnica 511, 958 14 Partizánske
Tel.: 038 / 7473 361
E-mail: martin.rus@zoznam.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Martin Rus

Výkony

0
- Ileo-cekálna resekcia
0
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
0
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Chirurgická klinika FN Nitra

Špitálska č.6, 950 01 Nitra
Tel.: 037 / 6545 427 (Utorok a Piatok), 037 / 6545 430 (ostatné dni)
E-mail: korcekj@fnnitra.sk

Kontaktné osoby:

Doc. MUDr. Jozef Korček PhD.
MUDr. Marián Osuský 

 

Výkony

16
- Ileo-cekálna resekcia
5
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
2
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
5
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
4
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
1
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
1
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
40
- Setonova drenáž fistúl
15
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
25
- Fistula plug
0

Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UN Martin

Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: 043 / 4203 674, 043 / 4203 964
E-mail: janik@unm.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Ján Janík, PhD.
MUDr. Marek Adamík, PhD.
MUDr. Martin Grajciar

Výkony

11
- Ileo-cekálna resekcia
0
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
3
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
3
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
2
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
3
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
23
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
15
- Laparoskopická strikturoplastika
3
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
3
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
2
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
19
- Setonova drenáž fistúl
17
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
2
- Fistula plug
0

II. Chirurgická klinika SZU FNsP FDR Banská Bystrica

L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 4413 015
E-mail: islobodnik@centrum.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Igor Slobodník

Výkony

11
- Ileo-cekálna resekcia
4
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
1
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
2
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
3
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
1
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
13
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
10
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
3
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
2
- Setonova drenáž fistúl
2
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec

Nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec
Tel.: 047 / 4311 135, 047 / 4311 136
E-mail: bruncak@lcnsp.skbelkova@lcnsp.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Peter Brunčák
MUDr. Šimon Číčel

Výkony

3
- Ileo-cekálna resekcia
2
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
1
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
0
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
2
- Setonova drenáž fistúl
2
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Chirurgická klinika LF UPJŠ Nemocnica Košice-Šaca

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
Tel.: 055 / 7234 518
E-mail: avrzgula@nemocnicasaca.sk​

Kontaktné osoby:

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
MUDr. Vít Pribula
MUDr. Radoslav Krajničák

Výkony

25
- Ileo-cekálna resekcia
19
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
2
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
4
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
25
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
12
- Laparoskopická strikturoplastika
3
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
5
- SILS - single incision laparoscopic surgery
5
9
- Setonova drenáž fistúl
6
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
3
- Fistula plug
0

Chirurgické oddelenie FNsP Žilina

V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Tel.: 041 / 5110 831
E-mail: vana@fnspza.sk

Kontaktné osoby:

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Výkony

5
- Ileo-cekálna resekcia
0
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
3
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
2
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
3
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
2
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
15
- Setonova drenáž fistúl
15
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Bardejov

Ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Tel.: 0910 / 544 219
E-mail: mihalpato@pobox.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Patrik Mihaľ

Výkony

4
- Ileo-cekálna resekcia
2
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
2
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
4
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
4
6
- Setonova drenáž fistúl
6
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Chirurgické oddelenie LNSP Liptovský Mikuláš

Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 / 5563 467
E-mail: saffova.ivana@gmail.com​

Kontaktné osoby:

MUDr. Ivana  Šaffová

Výkony

1
- Ileo-cekálna resekcia
1
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
0
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Chirurgická klinika FN Trnava

A. Žarnova 11, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 5938 856
E-mail: keherigor@centrum.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Igor Keher
MUDr. Radoslav Škuta

Výkony

7
- Ileo-cekálna resekcia
4
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
2
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
3
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
2
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
13
- Setonova drenáž fistúl
10
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
3
- Fistula plug
0

Chirurgická klinika FNsP Prešov

Holého 14, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7011 177
E-mail: mytnik@fnsppresov.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.

Výkony

16
- Ileo-cekálna resekcia
11
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
4
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
0
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
2
- Setonova drenáž fistúl
2
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Chirurgické oddelenie FNsP Skalica

Koreszkova 7, 909 82 Skalica
Tel.: 034 / 6969 383
E-mail: chirurgia.si@gmail.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Milan Skladan
MUDr. Juraj Dragún

Výkony

5
- Ileo-cekálna resekcia
3
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
1
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
5
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
1
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
4
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Chirurgické oddelenie NsP Dunajská Streda

Veľkoblahovská ulica 23, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0905 / 582 949
E-mail: igor.varga@svetzdravia.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Igor Varga

Výkony

14
- Ileo-cekálna resekcia
6
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
5
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
1
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
2
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
4
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
4
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie Vranovská nemocnica

M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 4865 768
E-mail: igor.mihok@svetzdravia.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Igor Mihók

Výkony

13
- Ileo-cekálna resekcia
12
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
0
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
E-mail: zuzana.venhacova@gmail.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Zuzana Venhačová

Výkony

0
- Ileo-cekálna resekcia
0
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
0
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU

Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel.: 02 / 5937 8775
E-mail: juraj.pechan@nou.sk

Kontaktné osoby:

Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
MUDr. Michal Bernadič, PhD.

Výkony

28
- Ileo-cekálna resekcia
12
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
5
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
4
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
4
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
3
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
4
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
2
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
2
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
8
- Setonova drenáž fistúl
6
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
2
- Fistula plug
0

II. Chirurgická klinika LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel.: 02 / 6867 3331 (prac. dni), 02 / 6867 2557 (streda), 0905 / 181 308, 0905 / 228 935
E-mail: ivan.majesky.im@gmail.com​, jaroslavsekac@yahoo.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Ivan Majeský, PhD.
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.

Výkony

34
- Ileo-cekálna resekcia
21
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
1
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
9
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
2
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
1
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
0
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
12
- Setonova drenáž fistúl
12
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0

IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB

Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02 / 4823 4773
E-mail: kruta@ru.unb.sk (sekretariát), valeria.ferlin.at@gmail.com​

Kontaktné osoby:

Prim. MUDr. Rudolf Škubla, MHA
MUDr. Ľubor Lehotský
MUDr. Štefan Novák
MUDr. Valéria Ferlin

Výkony

18
- Ileo-cekálna resekcia
12
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
2
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
3
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
1
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
0
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
2
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
2
- Fistula plug
0

Chirurgické oddelenie Nemocnica sv. Michala

Satinského 1, 811 08 Bratislava
Tel.: 02 / 3261 4123
E-mail: dusan.podmanicky@nsmas.sk

Kontaktné osoby

MUDr. Dušan Podmanický

Výkony

5
- Ileo-cekálna resekcia
1
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
1
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
2
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
1
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
23
- Laparoskopická ileo-cekálna resekcia
7
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
8
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pauč análnou anastomózou (IPAA)
1
- SILS - single incision laparoscopic surgery
7
10
- Setonova drenáž fistúl
10
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Fistula plug
0
Hlavný partner projektu:
Partneri:
logo
© 2016. Všetky práva vyhradené | Prevádzkuje: JEF Audio | Kontakt: info@ibdchirurgia.sk