Chirurgická liečba nešpecifických črevných
zápalových ochorení na Slovensku
Všetky MESTÁ
Chirurgické oddelenie Nemocnica Partizánske
Počet zákrokov spolu 2
Výkonov spolu 2 Laparotomia 0 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 2
Chirurgická klinika FN Nitra
Počet zákrokov spolu 264
Výkonov spolu 264 Laparotomia 78 Laparoskopia 16 Proktochirurgia 170
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UN Martin
Počet zákrokov spolu 136
Výkonov spolu 136 Laparotomia 26 Laparoskopia 65 Proktochirurgia 45
II. Chirurgická klinika SZU FNsP FDR Banská Bystrica
Počet zákrokov spolu 94
Výkonov spolu 94 Laparotomia 33 Laparoskopia 56 Proktochirurgia 5
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec
Počet zákrokov spolu 15
Výkonov spolu 15 Laparotomia 9 Laparoskopia 1 Proktochirurgia 5
Chirurgická klinika LF UPJŠ Nemocnica Košice-Šaca
Počet zákrokov spolu 147
Výkonov spolu 147 Laparotomia 44 Laparoskopia 74 Proktochirurgia 29
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Počet zákrokov spolu 179
Výkonov spolu 179 Laparotomia 66 Laparoskopia 56 Proktochirurgia 57
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Bardejov
Počet zákrokov spolu 38
Výkonov spolu 38 Laparotomia 16 Laparoskopia 6 Proktochirurgia 16
Chirurgické oddelenie LNSP Liptovský Mikuláš
Počet zákrokov spolu 1
Výkonov spolu 1 Laparotomia 1 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Chirurgická klinika FN, Trnava
Počet zákrokov spolu 35
Výkonov spolu 35 Laparotomia 9 Laparoskopia 4 Proktochirurgia 22
Chirurgická klinika FNsP Prešov
Počet zákrokov spolu 18
Výkonov spolu 18 Laparotomia 16 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 2
Chirurgické oddelenie FNsP Skalica
Počet zákrokov spolu 10
Výkonov spolu 10 Laparotomia 5 Laparoskopia 5 Proktochirurgia 0
Chirurgické oddelenie NsP Dunajská Streda
Počet zákrokov spolu 18
Výkonov spolu 18 Laparotomia 14 Laparoskopia 4 Proktochirurgia 0
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie Vranovská nemocnica
Počet zákrokov spolu 18
Výkonov spolu 18 Laparotomia 13 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 5
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník
Počet zákrokov spolu 0
Výkonov spolu 0 Laparotomia 0 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU
Počet zákrokov spolu 161
Výkonov spolu 161 Laparotomia 116 Laparoskopia 20 Proktochirurgia 25
II. Chirurgická klinika LF UK a UNB
Počet zákrokov spolu 83
Výkonov spolu 83 Laparotomia 35 Laparoskopia 4 Proktochirurgia 44
IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB
Počet zákrokov spolu 30
Výkonov spolu 30 Laparotomia 28 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 2
Chirurgické oddelenie Nemocnica sv. Michala
Počet zákrokov spolu 150
Výkonov spolu 150 Laparotomia 55 Laparoskopia 61 Proktochirurgia 34
Chirurgické oddelenie Nemocnica Galanta
Počet zákrokov spolu 3
Výkonov spolu 3 Laparotomia 2 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 1
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ, Košice
Počet zákrokov spolu 119
Výkonov spolu 119 Laparotomia 87 Laparoskopia 2 Proktochirurgia 30
Chirurgické oddelenie Nemocnica Topoľčany
Počet zákrokov spolu 10
Výkonov spolu 10 Laparotomia 7 Laparoskopia 1 Proktochirurgia 2
Klinika onkologickej chirurgie OUSA a LF UK, Bratislava
Počet zákrokov spolu 1
Výkonov spolu 1 Laparotomia 1 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Chirurgicko traumatologické oddelenie, Nemocnica Snina
Počet zákrokov spolu 60
Výkonov spolu 60 Laparotomia 60 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Chirurgické oddelenie Nemocnica Poprad
Počet zákrokov spolu 108
Výkonov spolu 108 Laparotomia 41 Laparoskopia 42 Proktochirurgia 25
Chirurgická klinika ÚVN Ružomberok FN
Počet zákrokov spolu 102
Výkonov spolu 102 Laparotomia 53 Laparoskopia 39 Proktochirurgia 10
Chirurgické oddelenie Nemocnica Rožňava
Počet zákrokov spolu 0
Výkonov spolu 0 Laparotomia 0 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Chirurgické oddelenie Nemocnica Humenné
Počet zákrokov spolu 2
Výkonov spolu 2 Laparotomia 2 Laparoskopia 0 Proktochirurgia 0
Chirurgická klinika FN, Trenčín
Počet zákrokov spolu 14
Výkonov spolu 14 Laparotomia 10 Laparoskopia 1 Proktochirurgia 3
Počet zákrokov 16
Počet zákrokov 274
Počet zákrokov 418
Počet zákrokov 109
Počet zákrokov 266
Počet zákrokov 244
Počet zákrokov 66
Počet zákrokov 425

Chirurgické oddelenie Nemocnica Partizánske

Nová nemocnica 511, 958 14 Partizánske
Tel.: 038 / 747 33 61
E-mail: martin.rus@zoznam.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Martin Rus

Výkony

0
- Ileocekálna resekcia
0
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
2
- Setonova drenáž fistúl
2
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

Chirurgická klinika FN Nitra

Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
Tel.: 037 / 6545 430
E-mail: korcekj@fnnitra.sk

Kontaktné osoby:

Doc. MUDr. Jozef Korček PhD.
MUDr. Marian Osuský 

 

Výkony

78
- Ileocekálna resekcia
17
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
2
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
19
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
20
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
16
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
3
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
170
- Setonova drenáž fistúl
40
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
101
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Áno (2)
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UN Martin

Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel.: 043 / 420 33 07, 043 / 420 43 42
E-mail: janik@unm.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Ján Janík, PhD.
MUDr. Martin Grajciar
MUDr. Marek Adámik, PhD.
MUDr. Michal Hošala, PhD.
MUDr. Lukáš Spevák

Výkony

26
- Ileocekálna resekcia
7
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
6
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
4
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
2
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
5
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
65
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
43
- Laparoskopická strikturoplastika
3
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
7
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
6
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Áno (6)
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
45
- Setonova drenáž fistúl
25
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
6
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Áno (8)
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

II. Chirurgická klinika SZU FNsP FDR Banská Bystrica

L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 441 35 46
E-mail: islobodnik@centrum.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. František Hampl
MUDr. Igor Slobodník

Výkony

33
- Ileocekálna resekcia
7
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
5
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
11
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
5
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
1
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
1
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
56
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
36
- Laparoskopická strikturoplastika
2
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
6
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
8
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
5
- Setonova drenáž fistúl
2
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
1
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Nie
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec

Nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec
Tel.: 047 / 431 11 35, 047 / 431 11 36
E-mail: belkova@lcnsp.sk, bruncak@lcnsp.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Peter Brunčák
MUDr. Šimon Číčel

Výkony

9
- Ileocekálna resekcia
8
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
1
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
1
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
1
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Áno
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
5
- Setonova drenáž fistúl
5
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

Chirurgická klinika LF UPJŠ Nemocnica Košice-Šaca

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
Tel.: 055 / 723 45 18
E-mail: avrzgula@nemocnicasaca.sk​

Kontaktné osoby:

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
MUDr. Vít Pribula
MUDr. Radoslav Krajničák, PhD.

Výkony

44
- Ileocekálna resekcia
28
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
4
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
2
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
1
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
5
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
74
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
42
- Laparoskopická strikturoplastika
7
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
8
- SILS - single incision laparoscopic surgery
11
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Áno (4)
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
29
- Setonova drenáž fistúl
16
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
5
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

Chirurgické oddelenie FNsP Žilina

V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Tel.: 041 / 511 03 22
E-mail: vana@fnspza.sk

Kontaktné osoby:

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Výkony

66
- Ileocekálna resekcia
8
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
10
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
7
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
56
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
7
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
3
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
1
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
57
- Setonova drenáž fistúl
32
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Bardejov

Ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Tel.: 0910 / 544 219
E-mail: mihalpato@pobox.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Patrik Mihaľ

Výkony

16
- Ileocekálna resekcia
6
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
2
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
5
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
6
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
1
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
4
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
16
- Setonova drenáž fistúl
11
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

Chirurgické oddelenie LNSP Liptovský Mikuláš

Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 / 556 34 67
E-mail: saffova.ivana@gmail.com​

Kontaktné osoby:

MUDr. Ivana Šaffová

Výkony

1
- Ileocekálna resekcia
1
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Nie
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Chirurgická klinika FN, Trnava

A. Žarnova 11, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 593 88 17
E-mail: radovan_skuta@yahoo.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Radovan Škuta
MUDr. Andrej Dobrovodský
 

Výkony

9
- Ileocekálna resekcia
5
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
3
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
4
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
3
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
22
- Setonova drenáž fistúl
17
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
5
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

Chirurgická klinika FNsP Prešov

Holého 14, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 701 11 77
E-mail: mytnik@fnsppresov.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.

Výkony

16
- Ileocekálna resekcia
11
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
4
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
2
- Setonova drenáž fistúl
2
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Nie
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Chirurgické oddelenie FNsP Skalica

Koreszkova 7, 909 82 Skalica
Tel.: 034 / 69 69 383
E-mail: chirurgia.si@gmail.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Milan Skladan
MUDr. Dragún Juraj

Výkony

5
- Ileocekálna resekcia
3
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
1
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
5
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
1
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
4
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Nie
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Chirurgické oddelenie NsP Dunajská Streda

Veľkoblahovská ulica 23, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0905 / 582 949
E-mail: igor.varga@svetzdravia.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Igor Varga

Výkony

14
- Ileocekálna resekcia
6
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
5
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
1
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
2
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
4
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
4
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Nie
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie Vranovská nemocnica

M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 486 57 68
E-mail: igor.mihok@svetzdravia.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Igor Mihók

Výkony

13
- Ileocekálna resekcia
12
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Áno (205)
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
5
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Áno (5)
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
E-mail: zuzana.venhacova@gmail.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Venhačová Zuzana

Výkony

0
- Ileocekálna resekcia
0
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Nie
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU

Klenová 1, 833 10 Bratislava
Tel.: 02 / 5937 8775
E-mail: juraj.pechan@nou.sk

Kontaktné osoby:

Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
MUDr. Michal Bernadič, PhD.

Výkony

116
- Ileocekálna resekcia
44
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
13
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
15
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
16
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
11
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
20
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
6
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
4
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
7
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
25
- Setonova drenáž fistúl
14
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
5
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

II. Chirurgická klinika LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel.: 02 / 6867 3331 (prac. dni), 02 / 6867 2557 (streda)
E-mail: ivan.majesky.im@gmail.com​, jaroslavsekac@yahoo.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Ivan Majeský, PhD.
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.

Výkony

35
- Ileocekálna resekcia
21
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
5
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
4
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
3
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
4
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
4
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
44
- Setonova drenáž fistúl
28
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB

Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02 / 48 234 773
E-mail: kruta@ru.unb.sk (sekretariát), valeria.ferlin.at@gmail.com​

Kontaktné osoby:

Prim. MUDr. Rudolf Škubla, MHA
MUDr. Ľubor Lehotský
MUDr. Štefan Novák
MUDr. Valéria Ferlin

Výkony

28
- Ileocekálna resekcia
17
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
2
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
3
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
3
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
2
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
2
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

Chirurgické oddelenie Nemocnica sv. Michala

Satinského 1, 811 08 Bratislava
Tel.: 02 / 3261 4123
E-mail: dusan.podmanicky@nsmas.sk

Kontaktné osoby

MUDr. Dušan Podmanický

Výkony

55
- Ileocekálna resekcia
26
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
14
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
4
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
7
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
4
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
61
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
28
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
16
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
6
- SILS - single incision laparoscopic surgery
11
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
34
- Setonova drenáž fistúl
33
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
1
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Áno
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Chirurgické oddelenie Nemocnica Galanta

NsP Sv. Lukáša Galanta, Hodská 38, 924 22 Galanta
Tel.: 031 / 783 38 70
E-mail: robert.figura@svetzdravia.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Ivan Gálet

 

Výkony

2
- Ileocekálna resekcia
1
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
1
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
1
- Setonova drenáž fistúl
1
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

I. Chirurgická klinika LF UPJŠ, Košice

Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: 0905 / 286 392
E-mail: radonak@gmail.com

Kontaktné osoby:

Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., MPH

 

Výkony

87
- Ileocekálna resekcia
42
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
6
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
6
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
11
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
2
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
3
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Áno (3)
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
30
- Setonova drenáž fistúl
15
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

Chirurgické oddelenie Nemocnica Topoľčany

Pavlovová 17, 955 01 Topoľčany
Tel.: 0905/764 188
E-mail: duleba.e@gmail.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Emil Duleba

 

Výkony

7
- Ileocekálna resekcia
3
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
2
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
2
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
1
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
1
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
2
- Setonova drenáž fistúl
1
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
1
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

Klinika onkologickej chirurgie OUSA a LF UK, Bratislava

Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Tel.:
E-mail: viktor.reken@gmail.com

Kontaktné osoby:

MUDr. Viktor Rekeň

Výkony

1
- Ileocekálna resekcia
1
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Áno (8)
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Chirurgicko traumatologické oddelenie, Nemocnica Snina

Sládkovičová 300, 069 01 Snina
Tel.:
E-mail: andrascik@atlas.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Marek Andraščík

 

Výkony

60
- Ileocekálna resekcia
7
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
4
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Nie
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Chirurgické oddelenie Nemocnica Poprad

Banícka 803/28, 058 01 Poprad
Tel.:
E-mail: vnencak.t@nemocnicapp.sk

Kontaktné osoby:

MUDr. Tomáš Vnenčák

 

Výkony

41
- Ileocekálna resekcia
3
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
2
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
4
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
1
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
42
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
2
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
n/a
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
n/a
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
n/a
25
- Setonova drenáž fistúl
7
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
n/a
- Trasovacie/elastické ligatúry
n/a
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
n/a
- Aplikácia kmeňových buniek
n/a
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno (2)
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno (2)

Chirurgická klinika ÚVN Ružomberok FN

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Tel.: 044/438 2280

Kontaktné osoby:

MUDr. Marián Duffek

Výkony

53
- Ileocekálna resekcia
3
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
1
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
13
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
36
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
0
39
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
3
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
8
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
28
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
0
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
0
10
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
0
- Trasovacie/elastické ligatúry
0
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
0
- Aplikácia kmeňových buniek
0
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

Chirurgické oddelenie Nemocnica Rožňava

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Výkony

0
- Ileocekálna resekcia
0
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
0
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
0
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
0
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
0
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
0
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
0
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
0
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
0
- Trasovacie/elastické ligatúry
0
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
0
- Aplikácia kmeňových buniek
0
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Nie
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Nie

Chirurgické oddelenie Nemocnica Humenné

Nemocničná 7, 066 01 Humenné
Tel.: 0907/944 095

Kontaktné osoby:

MUDr. Pavol Olach

Výkony

2
- Ileocekálna resekcia
0
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
0
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
2
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
0
0
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Nie
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
0
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
0
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
0
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
0
0
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
3
- Trasovacie/elastické ligatúry
0
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
0
- Aplikácia kmeňových buniek
0
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno

Chirurgická klinika FN, Trenčín

Legionárska 28, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/6566 166, 165, 674, 351
E-mail: podmanicka.z@gmail.com

MUDr. Oto Smatana, MUDr. Zuzana Podmanická

Výkony

10
- Ileocekálna resekcia
2
- Strikturoplastika stenóz tenkého čreva
0
- Totálna proktokolektómia s ileostómiou
3
- Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- Resekcia enterovezikálnych a/alebo enterovaginálnych fistúl
0
- Kontinentná ileostómia (Kock pouch)
0
- Segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
0
- Segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
4
- Resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
1
1
- Laparoskopická ileocekálna resekcia
0
- Laparoskopická strikturoplastika
0
- Laparoskopická totálna proktokolektómia s ileostómiou
0
- Laparoskopická restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou (IPAA)
0
- SILS - single incision laparoscopic surgery
0
- Iná minimálne invazívna operačná technika IBD
Áno
- Laparoskopická segmentálna resekcia tenkého čreva (nie IC resekcia)
0
- Laparoskopická segmentálna resekcia hrubého čreva (nie IC resekcia)
0
- Laparoskopická resekcia rekta s anastomózou alebo abdominoperineálna amputácia rekta z indikácie M. Crohn
0
- Laparoskopická resekcia enterovezikálnych fistúl
0
3
- Setonova drenáž fistúl
0
- Reparatívna endorektálna plastika pomocou posuvného laloka (mucosal advancement flap)
0
- Neprerezávajúci seton
3
- Trasovacie/elastické ligatúry
0
- Intersfinkterická ligatúra fistulového traktu (LIFT)
0
- Aplikácia kmeňových buniek
0
- Iná chirurgická liečba fistúl (okrem fistulotómie)
Nie
- Vykonávajú sa menšie proktochirurgické zákroky v celkovej anestéze
Áno
- Hospitalizuje sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky
Áno
Hlavný partner projektu:
Partneri:
logo
© 2024. Všetky práva vyhradené | Prevadzkuje: JEF Audio | Kontakt: hlavaty(zavinac)gastroruzinov.sk